KLSH: Ndjekje penale për ish punonjësit e Hipotekës

Dërgohen për ndjekje për ndjekje penale katër ish-punonjës të Zyrës së Regjistrimit të Pronave të Paluajtëshme në Librazhd. Ata akuzohen se me veprimet e atyre i kanë shkaktuar buxhetit të shtetit një humbje prej 30 milionë lekësh.

Sipas raportit të Kontrollit të Lartë të Shtetit dëmi ka ardhur nga regjistrimi i tokave të shitura nën çmimin e tregut dhe jashtë kompetencave ligjore.