Emisione

Bujqësia në Fokus

Emisioni “Bujqesia ne Fokus” në Radio dhe Televizion si dhe transmetohet në WebTv. Programi eshte i fokusuar ne fushen e Bujqesise .

Emisione

Mirmëngjes në Star

Mirmëngjes në Star| Programi i përditeshen në Radio dhe Televizion si dhe transmetohet në WebTv. Programi përfshin leximin e shtypit të ditës, Horoskopin e informacionit më të nevojshëm për mëngjesin .